Hoeveel kilometer loop jij?
home  > contact

Welkom op de website van de Winschoter Wandel Avond4daagse

In 2020 wordt van 8 t/m 12 juni voor de 74e keer de Winschoter Avond4Daagse georganiseerd en vanaf 1967 door de Wandelafdeling van SV Bovenburen.       

De start en finish is aan de Tromplaan 86, bij ons verenigingsgebouw “SV Bovenburen”, 9675 NG Winschoten.           

Vier avonden moet er gewandeld worden om in aanmerking te komen voor de Avond-4-daagse medaille, het fel begeerde cijfer.

Er zijn drie afstanden, 5 - 10 en 15 kilometer. De 15 kilometer routes gaan zowel door de straten en parken in als rondom Winschoten.    

Een lange stoet jonge en oudere wandelaars lopen al dan niet met zelf gezongen wandelliedjes. Op een andere pagina van onze website staan er een paar afgedrukt.     

Op vrijdagavond wandelen de deelnemers eerst naar het WVV-terrein aan de Stikkerlaan waar om 20.00 uur precies de lange gezamenlijk intocht start. Een lange stoet wandelaars die onder muzikale begeleiding door een groot aantal muziekkorpsen uit de hele provincie door het centrum van Winschoten loopt en waarbij het defilé wordt afgenomen op het bordes van het Gemeentehuis.

Veel toeschouwers staan langs de route om de wandelaars te aanschouwen, aan te moedigen en vaak worden de wandelaars beloond met bloemen of andere presentjes.  

Op de vrijdagavond na de intocht, als alle deelnemers gefinisht zijn, wordt aan hen die 25 x of vaker de A4D hebben gelopen (en wanneer zij daar prijs op stellen), het behaalde cijfer in ons verenigingsgebouw persoonlijk uitgereikt.   

Voor meer informatie over de organisatie, starttijden, kosten van deelname en routes verwijs ik u verder naar andere pagina’s op deze website.

 

De Avond-4-Daagse Commissie wenst u een fijne wandelweek!

 

 

 

 

 De volgende vraag is om automatische invulling (spam) van dit formulier tegen te gaan:

(getal)

* verplichte velden.