Hoeveel kilometer loop jij?
home  > * inschrijven en informatie

* Inschrijven en Informatie

 

Graag nodigen wij u, uw vereniging, school of groep uit voor deelname aan de

                                                                         

73e WINSCHOTER AVOND-4-DAAGSE van 17 t/m 21 juni 2019.

 

INSCHRIJVING: voor zowel groepen als individuele wandelaars: woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 juni van 14.00 - 18.30 uur in gebouw SV Bovenburen, Tromplaan 86 - 9675 NG Winschoten, tel. 0597-412015. Individuele wandelaars kunnen zich ook nog opgeven in de A4D week op maandag 17 en dinsdag 18 juni  vanaf 17.30 uur.                                        

 

INSCHRIJF FORMULIER: Vermelden naam vereniging, school of groep, adres van de contactpersoon + tel.nr.. de namen van de  deelnemers, medaillenummer(s) en de namen van de begeleiders. INSCHRIJF GELD: (Voor-)inschrijving op 12, 13 en 14 juni: Met medaille: €  5,50, p.p., zonder medaille  € 3,50.  Ook voor hen die één avond lopen.  Voor begeleiders wordt het gemiddelde “dag-aantal” berekend.  Contante betaling; er is geen pinautomaat!            

Inschrijving na 14 juni meer-prijs € 0,50 p.p.

 

AFSTANDEN: 5 km, 10 km, 15 km.

Kleuters en jeugd t/m 8 jaar, wandelaars 60+ of wandelaars met een beperking mogen 4 x 5 km lopen. Vanaf 9 jaar is men verplicht minimaal 4 x 10 km te lopen. Uitzonderingen in overleg met de A4D-commissie.                                                                     

               

STARTBUREAU: gebouw SV Bovenburen, Tromplaan 86 - Winschoten, tel. 0597-412015.  STARTKAARTEN: het afhalen van de startkaarten in gebouw SV Bovenburen; maandag t/m donderdag vanaf 17.15 uur. De vrijdag startkaart ontvangt u na afloop van de 3e wandeldag !!!!!

STARTTIJDEN:

Maandag t/m donderdag: 5 km - 17.30-18.30 uur, 10 km - 17.30-19.00 uur, 15 km. vanaf 17.00 uur.

Vrijdag: 5 km. niet na 18.45 uur, 10 km niet na 18.30 uur en 15 km. niet na 17.15 uur.  

                              

INTOCHT OP VRIJDAG met defilé voor het gemeentehuis:

De start van de gezamenlijke intocht is om precies 20.00 uur vanaf het WVV terrein aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten! Het toegangshek naar het veld sluit om 19.45 uur! 

De Mr. D.U. Stikkerlaan is afgesloten voor alle verkeer en het WVV veld is alleen toegankelijk voor kaarthouders (max. 2 personen per kaart) om vlaggen e.d. vóór 19.00 uur naar het veld te brengen.   Uw auto elders parkeren, de parkeerplaatsen zijn uitsluitend voor de muziekkorpsen.

                                              

MEDAILLES:  Uitreiking van de medaille(s) is op het WVV-veld door de medewerkers van het startbureau.  Aan de wandelaar die het cijfer 25 of hoger ontvangt, wordt de medaille in ons verenigingsgebouw door de Burgemeester uitgereikt. Indien men hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier of bij de medewerkers van het startbureau.

Ruilen van de medaille: op vrijdagavond ná de intocht én op woensdag 26 juni 2019 van 19.00 tot 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan de Tromplaan.

                              

Namens de Avond-4-Daagse Commissie

Trijnie Hartman, tel. 0597-422397  of   06-10 21 19 93